Firenze

Via dei Giunchi, 52/54 - 50145 Firenze

Tel. +39 055 374410 - 374369 - 319140

Fax. +39 055 319020 - 3029534

Email: senatori.ingro@senatorispa.it